לוגו X-Riders

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מתארת כיצד המידע האישי שלך נאסף, נעשה בו שימוש ושיתוף כאשר הינך מבקר או מבצע רכישה באתר .  

הגנה על המידע הפרטי שלך היא בראש סדר העדיפויות שלנו. הצהרת פרטיות זו חלה על האתר ומסדירה איסוף ושימוש בנתונים. פיתחנו מדיניות זו על מנת שתוכל להבין כיצד אנו אוספים, משתמשים, מתקשרים ועושים שימוש במידע אישי.

להלן הסבר ותיאור מדיניות הפרטיות

בדומה לאתרים מסחריים אחרים, האתר שלנו משתמש בטכנולוגיה סטנדרטית הנקראת  Cookie (למידע נוסף מומלץ לעיין באתר וביומני השרת) המידע עשוי לכלול את התאריך והשעה של הביקורים, הדפים שנצפו, זמן השהות באתר שלנו. כמו כן, אתרי האינטרנט שבהם ביקרנו ממש לפני ואחרי האתר שלנו, כמו כן כתובת ה-IP שלך.

מבוא

מדיניות זו מפרטת את התנאים שבהם אנו עשויים לעבד כל מידע שאנו אוספים ממך או שאתה מספק לנו. מידע אישי זה מכסה כל פרט, שיכול לזהות אותך מבחינה חוקית, הובלה בתהליך ושמירה על הפרטיות.
כאשר אנו אומרים "תהליך" הכוונה היא לאיסוף, איחסון , העברה, שימוש במידע ו/או ביצוע כל פעולה במידע האישי בהתאם להסכמתך.

 1. אנו רואים חשיבות רבה בהגנה על פרטיותך ועל הסודיות שלך. מאמינים שכל הצופים באתר האינטרנט שלנו זכאים לדעת שהנתונים האישיים שלהם נאספים, נשמרים בקפידה ואינם משמשים למטרות חשיפה לא רצויה לגורם שלישי.
 2. חברת ANX מתחייבת לשמור על סודיות בכל המידע הנמסר מטעמך.
 3. מבחינה חוקית אנו מחוייבים לתת לך מידע בגין זכויות וחובות אשר קשורות לעיבוד ושליטה במידע האישי שלך.

 

איסוף המידע

חברת ANX עשויה לאסוף מידע אישי מזהה כאשר אתה רוכש מוצר כלשהו באתר, שעשוי להיות כפוף למשלוח לכתובת המיועדת אליך בלבד.  
 חברת ANX עשויה גם לאסוף מידע דמוגרפי אנונימי, שאינו ייחודי לך.

חברת ANX ממליצה לך לעיין בהצהרת הפרטיות של אתרים אליהם אתה בוחר לקשר מחברת ANX בכדי שתוכל להבין כיצד אתרים אלה אוספים, משתמשים ומשתפים את המידע שלך. איננו אחראים להצהרות הפרטיות או לתוכן אחר באתרי אינטרנט מחוץ לאתר


איזה
מידע אנחנו אוספים ומדוע?

אנו עשויים לאסוף מידע עליך ישירות ממך, כמו גם באופן אוטומטי באמצעות השימוש שלך באתר או בשירותים שלנו.

 • מידע שאנו אוספים ישירות ממך : שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת מגורים מדוייקת.
  קיימים איזורים ותכונות מסויימות של האתר והשירותים שלנו אשר דורשים ממך לרכוש מוצר כלשהו. לצורך הרכישה תידרש למסור את פרטיך האישיים ולעיתים גם את תנאי התשלום ואת כתובת הIP
 • מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי:  אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי את המידע כאשר  השימוש שלך באתר מראה לנו  כמה ניתוחי תוכנה,ביצעת כולל משך הזמן בו הינך מבקר והתנועה שלך דרך האתר שלנו.
      אנו עשויים גם לאסוף את המידע הבא : מזהה מכשיר; מידע על מיקום ושפה.

 איננו מוכרים, משכירים או מעבירים את רשימות הלקוחות שלך לצד שלישי.

חברת ANX עשויה לשתף נתונים עם שותפים מהימנים כדי לסייע בביצוע ניתוח סטטיסטי, לשלוח אליך דואר אלקטרוני או דואר, לספק תמיכת לקוחות או לארגן משלוחים. חל איסור על כל צד שלישי להשתמש במידע האישי שלך למעט כדי לספק שירותים אלה לחברת ANX, והם מחוייבים לשמור על סודיות המידע שלך.


מידע
  מעובד

השימוש באתר (ANX Company ) מהווה הסכמה לכל התנאים וההגבלות וזהו לנו חוזה מוסכם.

ידוע לנו שמדובר במידע רגיש ועל כן, נבקשך לקיים ההתחייבות בינינו, להסדיר קבלה ושימוש במידע האישי. כל זאת, על מנת לבצע התחייבויות הדדית בין החברה לבינך.

 • בכדי למנוע אי נעימויות ואי הבנות נבקש:
  א. לאמת את זהותך למטרות אבטחת המידע.
  ב. למכור לך מוצרים.
  ג. לספק לך את מיטב השירותים המוצעים בחברה.
  ד. לספק לך הצעות, עצות ושירותים המוצעים באתר בכדי להפיק בעבורך את השימוש היעיל, המירבי והטוב ביותר.
 • חברת ANX עשויה לצבור מידע זה באופן כללי ולהשתמש בו כדי לספק מידע בסיסי. לדוגמא, בכדי לפקח על הביצועים שלנו ביחס לשירות מסוים שאנו מספקים. אם נשתמש בו למטרה זו, אתה כאדם פרטי לא יהיה ניתן לזיהוי אישי. חברת ANX תמשיך לעבד מידע זה עד שהחוזה בינינו יסתיים או יופסק על ידי מי מהצדדים לפי תנאי החוזה.
 • למעט כאשר הסכמת לשימוש שלנו במידע שלך למטרה מסוימת, איננו משתמשים במידע שלך בכל דרך שתזהה אותך באופן אישי. חברת ANX עשויה לצבור אותו באופן כללי ולהשתמש בו כדי לספק מידע בסיסי וכל זאת על מנת לפקח על הביצועים בדף מסוים באתר האינטרנט שלנו. 

ביטול הסכמה וביטול הרשמה

אנו מספקים למשתמשים את האפשרות לבטל את הסכמתם לקבלת הודעות מאיתנו על ידי קריאת הוראות ביטול הרישום הממוקמות בתחתית כל דואר אלקטרוני שהם מקבלים מאיתנו בכל עת. משתמשים שאינם רוצים עוד לקבל את הניוזלטר או חומרי הקידום שלנו עשויים לבטל את הסכמתם לקבלת הודעות אלו על ידי לחיצה על הקישור לביטול הרשמה בדואר האלקטרוני.

אנו מכבדים את פרטיותך ונותנים לך הזדמנות לבטל את הסכמתך לקבלת הודעות על מידע מסוים. משתמשים רשאים לבטל את הסכמתם לקבל כל התקשורת מחברת ANX על ידי יצירת קשר באתר או בטלפון.

זכויות
קניין רוחני

כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, הפטנטים וזכויות קניין רוחני אחרות באתר וכל התוכן והתוכנה הממוקמים באתר יישארו בבעלותם הבלעדית של חברת ANX או של מעניקי הרישיונות שלה.
השימוש בסימנים המסחריים, בתוכן ובקניין הרוחני שלנו אסור ללא הסכמה מפורשת בכתב מאתנו.

 
חובות ואיסורים:

1.       איסור פירסום מחדש חומר מהאתר שלנו ללא הסכמה מראש ובכתב.

 1. · איסור מכירה או העתקת חומר מהאתר שלנו.
 2. איסור שיכפול, העתקה או הדבקה של חומר מתוך האתר לכל מטרה.
 3. איסור הפצה של תכנים מאתר לאתרים אחרים.

הצהרה

השימוש באתר למטרות חוקיות ובדרך שאינה מפרה את הזכויות , מגבילה או מעכבת את השימוש וההנאה של מישהו אחר מהאתר. התנהגות אסורה כוללת הטרדה או גרימת מצוקה או אי נוחות לכל משתמש אחר באתר האינטרנט שלנו. אין להשתמש באתר האינטרנט שלנו כדי לשלוח הודעות מסחריות לא רצויות. אין להשתמש בתוכן באתר שלנו לכל מטרה הקשורה לשיווק ללא הסכמתנו המפורשת בכתב.

כלי ניתוח של) צד שלישי (גוגל אנליטיקס

אנו משתמשים במכשירים ויישומים אוטומטיים, כדי להעריך את השימוש באתר שלנו, ובמידה המותרת, בשירותים שלנו. אנו עשויים גם להשתמש באמצעים אנליטיים אחרים כדי להעריך את השירותים שלנו. אנו משתמשים בכלים אלה כדי לעזור לנו לשפר את השירותים, הביצועים וחוויות המשתמש שלנו. גופים אלה עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב כדי לבצע את השירותים שלהם.

אימות המידע שלך

כאשר אנו מקבלים כל בקשה לגשת, לערוך או למחוק מידע אישי מזהה, ננקוט תחילה בצעדים סבירים כדי לאמת את זהותך לפני שנעניק לך גישה או נקיטת פעולה אחרת. מפאת חשיבות שמירת המידע.

הצפנת נתונים

אתר האינטרנט של חברת ANX משתמש בתעודות Secure Sockets Layer (SSL) כדי לאמת את הזהות שלנו לדפדפן שלך ולהצפין כל מידע שאתה נותן לנו. בכל פעם שמועבר מידע בינינו, אתה יכול לבדוק שזה נעשה באמצעות SSL על ידי חיפוש סמל מנעול סגור או סימן אמון אחר בסרגל הכתובות של הדפדפן שלך או בסרגל הכלים.

הבעת אי שביעות רצון

במידה ואינך מרוצה ממדיניות הפרטיות ו / או  יש טענות/ תלונות כלשהן,  נבקשך להודיע ולשלוח אלינו.

תנאים

חברת ANX עשויה לעדכן מעת לעת את הודעת הפרטיות עפ"י הצורך.  בזמן השימוש המתפרסם באתר חלים עליך התנאים , חובות והאיסורים. באפשרותך להדפיס עותק מהאמור לשימושך בלבד.

לכל שאלה, בירור ו/או הכוונה בנושא מדיניות הפרטיות – צרו איתנו קשר

מדיניות קבצי Cookie

חברת ANX האתר משתמש בקובצי Cookie. הם ממוקמים על ידי תוכנה הפועלת על השרתים שלנו, זוהי   תוכנה המופעלת על ידי צד שלישי. כאשר אתה מבקר לראשונה באתר האינטרנט שלנו, אנו שואלים אותך אם אתה מעוניין שנשתמש בקובצי Cookie. אם תבחר שלא לקבל אותם, לא נשתמש בהם לבקשתך ואנו נציין שאין הסכמה לשימוש ולכל מטרה אחרת.

יודגש כי, במידה ובחרת שלא להשתמש בקובצי Cookie או שתמנע את השימוש בהם דרך הגדרות הדפדפן שלך, לא תוכל להשתמש בכל הפונקציונליות של האתר שלנו.

השימוש באתר בקובצי Cookie

קובצי Cookie הם פיסות מידע שאתר אינטרנט מעביר לכונן הקשיח של המחשב למטרות שמירה.
קבצי Cookie מקלים על השימוש באתר שלנו, בין היתר על ידי שמירת הסיסמאות וההעדפות שלך בעבורך. הקבצים מוגבלים לשימוש באתר ועל כן לא ניתן להעביר המידע האישי לגורם אחר.

ייתכן שקובצי Cookie לא יכילו מידע כלשהו המזהה משתמש באופן אישי, אך נתונים אישיים שאנו מאחסנים אודותיך עשויים להיות מקושרים למידע המאוחסן בקובצי Cookie ומתקבל ממנו.

הקבצים עשויים להיות  קבצים ממושכים וההפעלה נשמרת על ידי דפדפן אינטרנט ותישאר בתוקף עד לתאריך התפוגה שנקבע, אלא אם כן נמחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; מאידך גיסא, קובץ Cookie של הפעלה יפוג בתום הפעלת המשתמש, כאשר דפדפן האינטרנט ייסגר.

רוב הדפדפנים מוגדרים תחילה לקבל קובצי Cookie. עם זאת, אתה יכול לרענן את הדפדפן שלך כדי לסרב לכל קובצי ה-Cookie או לציין מתי נשלח קובץ Cookie. אנא עיין במידע הטכני הרלוונטי לדפדפן שלך לקבלת הוראות. אם תבחר להשבית את הגדרת קובצי ה-Cookie או תסרב לקבל קובץ Cookie, ייתכן שחלקים מסוימים באתר לא יפעלו כראוי או עשויים להיות איטיים במידה ניכרת.

קובצי Cookie – לא בשימוש

אנו משתמשים בקובצי Cookie למטרות הבאות:

(א)     אימות סטטוס – אנו משתמשים בקובצי Cookie  כדי לזהות אותך כשאתה מבקר באתר האינטרנט שלנו ובזמן שאתה מנווט באתר שלנו, וכדי לעזור לנו לקבוע אם אתה מחובר לאתר שלנו.

(ב)     עגלת קניות – אנו משתמשים בקובצי  Cookie כדי לשמור על מצב עגלת הקניות שלך בזמן שאתה מנווט באתר האינטרנט שלנו.

(ג)      התאמה אישית – אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאחסן מידע על ההעדפות שלך וכדי להתאים את האתר שלנו עבורך.

(ד)     אבטחה – אנו משתמשים בקובצי Cookie כחלק מאמצעי האבטחה המשמשים להגנה על חשבונות משתמשים, לרבות מניעת שימוש מזויף באישורי התחברות והגנה על האתר והשירותים שלנו באופן כללי.

(ה)     פירסום – אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לעזור לנו להציג פרסומות שיהיו רלוונטיות עבורך.

(ו)      ניתוח – אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לעזור לנו לנתח את השימוש והביצועים של האתר והשירותים שלנו.

(ז)      הסכמה קובצי Cookie – השימוש כדי לאחסן את ההעדפות שלך ביחס לשימוש בקבצים באופן כללי. .

 

 

 

 

ניהול קבצי Cookie

רוב הדפדפנים מאפשרים לך לסרב לקבל Cookie ולמחוק קבצים. השיטות לעשות זאת משתנות מדפדפן לדפדפן, מגרסה לגרסה. עם זאת, תוכל לקבל מידע עדכני על חסימה ומחיקה של קובצי Cookie באמצעות קישורים אלה:

(א)     https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(ב)     https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(ג)     https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (אופרה);

(ד)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(ה)     https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); ו

(ו)      https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

לחסימת כל הקבצים של  Cookie תהיה השפעה שלילית על השימושיות של אתרים רבים.

אם תחסום את הקבצים של  Cookie, לא תוכל להשתמש בכל התכונות באתר שלנו .

זיהוי הגולש

מידע על החומרה והתוכנה של המחשב שלך עשוי להיאסף באופן אוטומטי על ידי חברת ANX מידע זה יכול לכלול את כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן, שם פרטי ומשפחה כולל כינויים, זמני גישה וכתובות אתרים מפנים. מידע זה משמש לתפעול השירות, לשמירה על איכות השירות ולמתן סטטיסטיקות כלליות לגבי השימוש באתר חברת ANX.

בקשות של דפדפן האינטרנט שלך לשרתים שלנו לדפי אינטרנט ותכנים אחרים באתר האינטרנט שלנו מתועדות.

האתר שלנו מתעד מידע כגון המיקום הגיאוגרפי שלך, ספק שירותי האינטרנט שלך וכתובת ה-IP שלך.
אנו גם מתעדים מידע על התוכנה שבה אתה משתמש כדי לגלוש באתרי האינטרנט שלנו, כגון סוג המחשב או המכשיר ורזולוציית המסך.

חברת ANX משתמשת במידע זה במצטבר כדי להעריך את הפופולריות של דפי האינטרנט באתר שלנו וכיצד אנו מתפקדים במתן תוכן אליך.

שימוש בשיווק מחדש

שיווק מחדש כרוך בהצבת קובץ Cookie במחשב שלך כשאתה גולש באתר האינטרנט שלנו כדי שתוכל להגיש לך מודעה עבור המוצרים או השירותים שלנו כאשר אתה מבקר באתר אחר כלשהו.

חברת ANX רשאית להשתמש בצד שלישי כדי לספק שירותי שיווק מחדש מעת לעת.
במידה ונתת הסכמתך לשימוש  בקובצי Cookie  סבירות גבוהה כי, תתקל ב פרסומות עבור המוצרים והשירותים שלנו באתרים אחרים.

מי אנחנו?

מועדון X-Riders הוקם בשביל לשלב את כל האלמנטים תחת קורת גג אחת ובאתר תמצאו כל מה שקשור באופנועים וקטנועים החל מחנות אונליין, הצעות מחיר של מוסכים, עמדת עיצוב אישי עבור מדבקות ויניל לאופנוע, ביקורות על ציוד, בלוג שורף נתיבים, מבחני רכיבה, טיולי אופנועים, חוות דעת ועוד.

לוגו X-Riders
© כל הזכויות שמורות. נוצר באהבה ע"י אלפא נטיקס